State of Mind
5

State of Mind

Information
En lekfull undersökning av vad ett människohuvud kan uttrycka och hur det kan gestaltas i skulptur, måleri, grafik och installationer.

Sedan starten 1994 har projekt State of Mind genomgått en betydande utveckling. Det började som en enkel lermodell för att sedan växa till ett omfattande konstprojekt med hundratals variationer. Med användning av olika metoder, material och medier sträcker sig projektet över många år.

Ursprungligen konceptualiserades det som en stoisk huvudmodell i lera med ett neutralt uttryck. Men med tiden har det expanderat och inkluderar nu en variation av huvuden, inklusive självporträtt. Mitt främsta fokus ligger på att extrahera betydelser genom att omforma huvudet eller placera det i olika miljöer/sammanhang. Det resulterar i ett mångfacetterat galleri av ansikten och huvuden som kan jämföras och reflekteras över.

Personligen är projektet State of Mind är en terapeutisk bearbetningsprocess där jag kan ifrågasätta och utforska den mänskliga existensens natur. För oss alla är det en uppmaning att förlåta och försonas samt att acceptera både det okända och vår egen förmåga att forma våra liv.