Portrait paintings
5

Porträttmålningar

Information
Porträttmåleri - Att fånga en persons likhet och närvaro i en porträttmålning.

Som porträttmålare älskar jag utmaningen att fånga personen jag målar. Varje person har sitt eget ansikte, men också en utstrålning. Det handlar inte bara om att återskapa en fotografisk likhet, även om det är viktigt. Det krävs något extra, något som spontant och intuitivt utvecklas i porträttet. Porträttet är klart när jag känner att personen lever i målningen - en unik kännande individ mitt i livet.
Inför ett porträtt träffar jag personen först, gör en skiss som utgångspunkt och tar ett foto. Bildmaterialet är ett stöd i målningsprocessen och mötet med personen är avgörande för resultatet.

Kontakta mig för att beställa en porträttmålning.