Copyright © Kenneth Pils

Konstverk och upphovsrätt i Sverige
Upphovsrätt uppstår automatiskt när det skapade verket uppnår verkshöjd, och behöver således inte hävdas genom registrering eller liknande förfarande.