Om

Kenneth Pils
Kenneth Pils

Kenneth Pils, född i Huskvarna, 1964, lever och arbetar i Stockholm. Han har gått på Konstfack och Kungliga konsthögskolan i Stockholm, ställer ut i Sverige och Europa och har gjort flera offentliga konstnärliga gestaltningar.

Han är en av grundarna av det internationella konstforskningsprojektet “Being in the World” (www.beingintheworld.net) vars mål är att skapa nya konstverk för utställningar genom en processinriktad dialog mellan deltagarna.

Kenneth Pils arbetar i huvudsak med ett figurativt måleri som utgår från en blandning av biografiska och icke-biografiska bilder. Han använder måleriet som ett sätt att transformera fotografiskt bildmaterial till gåtfulla konstverk. Han ser verket som en självständig entitet som han för ett samtal med. Verket utmanar vanemässiga sätt att tolka världen och visar sig för den lyssnande och reflekterande betraktaren.

Motivation
Min idévärld är i förändring men har alltid cirkulerat kring frågan vad det innebär att vara i världen. Jag letar efter olika sätt att belysa frågan, det innebär experimenterande med motiv, material och sätt att presentera verken.

Under lång tid har jag arbetat med flera återkommande projekt, vilka ibland tar pauser för att sedan återupptas. Ett sådant projekt är "State of Mind", som jag inledde redan 1994 och som fortfarande pågår idag. Genom åren har detta projekt tagit form genom måleri, skulptur, fotomontage, grafik och installationer, vilket ger mig möjlighet att utforska olika uttrycksformer och dimensioner av den mänskliga erfarenheten.

Förändringar på senare tid
Tidigare använde jag slumpmässiga system och utforskade den omfattande bildvärlden på internet, letandes bland källor som låg utanför min personliga erfarenhet. Det var ett sätt att utmana fastlåsta tankesätt och upptäcka nya idéer och perspektiv. Nu fokuserar jag mer på personliga bildmotiv, såsom fotografier från min egen uppväxt i Huskvarna och även självporträtt. Detta för att betona att personliga känslor, minnen och identitet är djupt förankrade i ens egna livserfarenheter och inte kan förbises om man ska förstå vad det innebär att vara i världen.

Arbetssätt
I min konstnärliga arbetsprocess använder jag flytande transparenta färger i flera lager.  Målningen tar form gradvis. Den träder fram med stor osäkerhet och öppenhet. Genom färgernas och vattnets interaktion på papperet skapas utrymme för det spontana och tillfälliga, vilket ger konstverket en känsla av integritet och eget liv. Genom att betona det spontana i min arbetsprocess kan jag förhålla mig mer dynamisk och lättare öppna upp för olika tolkningar och upplevelser av målningen.

I Installationer används dessa målningar och andra skulpturala material (som tyger och gummidukar) i en metallkonstruktion som man kan gå runt och beskrivas som ett tredimensionellt collage.