Konstprojekt

 • State of Mind

  projekt
  State of Mind

  En lekfull undersökning av vad ett människohuvud kan uttrycka och hur det kan gestaltas i skulptur, måleri, grafik och installationer.

 • Portrait paintings

  projekt
  Porträttmålningar

  Porträttmåleri - Att fånga en persons likhet och närvaro i en porträttmålning.

 • Blind Chance

  projekt
  Slumpens vägar

  Målningar baserade på slumpmässigt valt bildmaterial från internet, konsthistoria och filmer.

 • Tour d'Horizon, landcape painting

  projekt
  Tour d'Horizon

  Jag hänger upp en fris av landskapsmålningar så att horisonten i varje bild är på samma höjd oavsett målningens format. Tillsammans bildar dessa enskilda landskap en... mer

 • Painting, My Father And The House, acrylic on cotton.

  projekt
  Barnets blick

  Måleriet som ett verktyg för att avtäcka tankar, känslor och minnen från barndomen; som ett sätt att återupptäcka barnets oskuldsfulla blick och levande förhållningssätt... mer

 • "Hands". Acrylic & watercolor on paper, 17x21 cm

  projekt
  Händer

  Handen berättar om en kunskap som inte alltid möjligt att uttrycka med ord eller ansiktsuttryck.

 • Spinning

  projekt
  Spinning

  Viktlöshet som en metafor för ett tillstånd av förändring och desorientering. En ambivalent känsla av svindel och frihet som ofta följer med förändringens vindar.

 • Exhibition with diaries at Galleria Rantakasarmi, Helsinki 2014

  projekt
  dagböcker

  Varje dag skapar jag ett nytt litet verk, utan planering öppnar mig för det oväntade.

 • Kenneth Pils (Die Kehre)

  projekt
  Vändningen

  Bildskulpturer-olika medier och material samverkar för att skapa en rumslig och arkitektoniskt skulptur som lockar betraktaren till en multisensorisk upplevelse med... mer

 • Et In Arcadia Ego

  projekt
  Arcadia-Trash

  Romantiska tidlösa landskap i kombination med sakliga och kasserade material.

 • Slow Down (Earth)

  projekt
  Sakta ner

  Den öppenhet man känner när man hamnar i en ny okänd miljö.