Rummet är något vi utforskar och succesivt lär oss att hantera. Men vad händer när förutsättningarna plötsligt förändras. När man måste lära om och återigen ta de första stapplande stegen och sökande förflytta sig i rummet.

Tyngdlöshet innebär att vara fri från gravitation, den dragningskraft som håller våra kroppar mot marken och som ger mening åt begreppen horisontellt och vertikalt. Utan tyngd blir våra kroppar är hjälplöst opraktiska. Varje enhet i rymden blir ett självständigt centrum och får sin relativa betydelse i förhållande till andra centrum i rörelse.

När vertikalt och horisontellt förlorat sin mening krävs en annan form av navigering än den som utgår från ett enda stabilt centrum. Rummets och delarnas ständiga flux gör att beredskapen att omvärdera och relativisera verkligheten blir en nödvändighet. Förändring av grundläggande förutsättningar är att likna vid att tappa fotfästet; en stund av osäkerhet, till och med rädsla, där alla sinnen är aktiverade för att hantera en ny situation.

Internal

Project "Spinning" is a test of weightlessness as a metaphor for the early 21:th century often called Late modernity1. It is a way to visualize the psychology of impermanence and the effect of disorientation and cognitive overload on human mind.

The room is something we explore and gradually learn to manage. Eventually this knowhow become the basic background knowledge in our everyday coping with spatiality. We rely on it, but what happens when these circumstances suddenly change? The previously known and the way we handle things are no longer to be reckoned with.

 

Weightlessness
Gravity, the gravitational pull that keeps our bodies to the ground gives meaning to the concepts of weight, the horizontal and vertical. Weightless is to be free from all this - but at the same time our bodies, as we learnt to handle them, are helplessly impractical.

On earth there is one single center from where the gravitational pull comes from. In space each entity is an independent center, with a relative importance compared to many other similar centers. Homogeneous, no center, no privileged places, all points and directions (left-right, up-down) are equal. This free floating multi centered world view without gravity makes another type of navigation necessary.

When everything is in continual flux a readiness for change is necessary. Nothing is to be counted on, nothing is permanent. We are on stand by mode, ready for minor or major change of basic conditions. Its a similar experience as when loosing balance in free fall, trying to understand and handle the new conditions; a moment of uncertainty, fear, where all the senses are activated to handle the new situation. Is this the existential space of our world today?

-----------------------------------------

[1] 'Late modernity is defined by complex, global capitalist economies and a shift from state support and welfare to the privatisation of services...a process fuelled by the information revolution, the capacity to move capital and information around the world instantaneously'. (http://en.wikipedia.org/wiki/Late_modernity)

English

When everything is in continual flux a readiness for change is necessary. Nothing is to be counted on, nothing is permanent. We are on stand by mode, ready for minor or major change of basic conditions. Its a similar experience as when loosing balance in free fall, trying to understand and handle the new conditions; a moment of uncertainty, fear, where all the senses are activated to handle the new situation. Is this the existential space of our world today?

  • Spinning
  • Spinning
  • Spinning