Kenneth Pils (Die Kehre)
5

Vändningen

Information
Bildskulpturer-olika medier och material samverkar för att skapa en rumslig och arkitektoniskt skulptur som lockar betraktaren till en multisensorisk upplevelse med fokus på liminala tillstånd.

Jag använder bilder, målningar och teckningar som utgångspunkt. Till det blandar jag in olika material som till exempel gummidukar och små skulpturer. Jag fördjupar mig i en rumslig undersökning, där jag placerar delarna i en arkitektoniskt skulpturalt ramverk i form av en metallkonstruktion eller linor. Målet är att dra in betraktaren och uppmuntra dem att utforska olika tolkningar när de rör sig runt skulpturen. Jag strävar efter att skapa en multisensorisk upplevelse som går bortom bara att stå på avstånd och titta.

Jag använder begreppet "liminal" för att beskriva en zon som skiftar från ett psykologiskt tillstånd till ett annat – en plats där flera tillstånd existerar, inte samtidigt, utan som abrupta övergångar-vändningar. På ena sidan ligger vardagens rationalitet och effektivitet; på den andra, ett mindre vanligt tillstånd kännetecknat av ökad medvetenhet, öppenhet, deltagande och livfullhet.