Die Kehre II (Vändningen II)

Die Kehre II (Vändningen II)
66 cm x
200 cm
x 110 cm
Information

En installation i  blandteknik med målningar, teckningar, målade textilier, oljade papper som hänger på metallrörskonstruktion.
200 x 110 x 66 cm

Akvarellmålningar inspirerade av barndomsminnen används i en mixed media installation. Att röra sig från bildvärlden till det fysiska rummet. Ett konstverk som du kan gå runt och läsa som en tredimensionellt kollage och uppleva plötsliga förändringar i din varseblivning.

Vändningen
En plötslig förändring, som när man går från att bråka till att bli vänner, kan vara så snabb och omvälvande att det känns som att man hamnat i en helt ny värld där det tidigare tillståndet är svårt att minnas. Det finns en känsla av hopp i detta, trots att det kan verka omöjligt kan genom en enda vändning allt förändras. Det ett större skifte av tidigare uppfattningar och en öppning för nya möjligheter och relationer till omvärlden.