Being in The World

Being in The World
21 cm x
26 cm
Information

Målningar tillhör serien "State of Mind", där jag utforskar olika aspekter av det mänskliga huvudet. I detta fall med mitt eget huvud som inspiration. Självporträttet ger mig möjligheten att vara både subjekt och objekt samtidigt, vilket gör det lättare att vara respektlös och experimentell i den konstnärliga processen. Genom att använda mig själv som motiv skapar jag en plattform för en mer autentisk reflektion kring identitet, existens och personlig erfarenhet.