Gemeinsinn

Information

Självporträttet ingår i serien State of Mind där olika gestaltningar av självporträtt utforskas; där jag både kan vara subjekt och objekt; arbeta med och utan distans till personen i bilden.