State of Mind | Studio 44 Stockholm | Things that appear

Studio 44 Stockholm
Tjärhovsgatan 44
116 28 Stockholm
Sverige

Information
Måleri jämförs med Prometheus som formade människan av lera i grekisk mytologi. Färg kan forma sensationer, och självet ses som flytande.

Prometheus, en titan i grekisk mytologi, formade människan av lera och gav dem liv genom att stjäla elden från gudarna.

Formlös färg kan på liknande sätt formas för att framkalla visuella och till och med kännbara sensationer. En bild av en människa väcker tankar på en verklig person, vilket är en mirakelaktig tanke när man tänker på färgen (jord och lim) som applicerats på den platta ytan. I ett mottagligt sinne kan denna figur vara lika verklig som någon annan.
Självets bildande kan ses som flytande. En person tar form, omformas över tiden, vissa delar är synliga andra suddiga, den bleknar in och ut - en flytande gestalt.

En grupputställning med Jan Albert Carlsson, Peter Kinny, Ylva Kullenberg, Ann-Sofie Nilsson, Lotte Nilsson-Välimaa, Kenneth Pils