I ett aktuellt projekt "Random paintings" baseras hans målningar på slumpmässigt valt bildmaterial. Han bearbetar materialet digitalt och använder det sedan som motivmässigt stöd i sitt måleri. Slumpmetoden används för att kunna gå bortom biografiska referenser för att locka fram nya, okända bildvärldar. Arbetet utgår till att börja med från bildförlagan men tar sedan sin egen väg. Sakta växer det fram en målerisk bildverklighet som varken är en reproduktion av anonyma bilder eller eller en medveten biografisk berättelse. Varje verk är resultatet av en unik och i grunden osannolik händelse.

English

Paintings based on randomly chosen image material found on the Internet, art history and in movies. This practice is used to go beyond biographical references to approach new, unknown image worlds. The physical paint materials, engagement in the work and the sensibility of the moment, transforms the arbitrary material into fascinating and independent works that raise questions about images in general, artistic intent and interpretation possibilities.

 • No Beginning Nor End
 • Boundless Security
 • Waiting
 • Passengers
 • Child's Unspoken
 • Let's Face It
 • Lost
 • Clubhouses-greenies-lemonade
 • Ethereal Tenacity
 • Othello III
 • Othello II
 • Turn It Around
 • Out of Time, Out of Place
 • Hidden Days
 • Stalker
 • The Surviving Handwritten Draft of Nineteen Eighty-Four
 • Listened But Forgot
 • Us As Here
 • Crossing the White Line
 • Light-water-outrage