Light-water-outrage

Light-water-outrage

Project

Size

300 cm x
300 cm

Genom en utarbetad slumpprocess har bilder och komposition slumpats fram för att generera digitala bildcollage. Dessa har sedan via måleriet transformerats till ”osannolika” konstverk öppna för tolkningar.

På internet erbjuds ett överflöd av bilder och texter. Tidsbristen gör att man hoppar över sådant som är otydligt, tveksamt eller inte berör direkt. Det sägs att man tar beslut om det är värt att stanna på en hemsida på mindre en en sekund. Vad händer om man istället låter slumpen styra urvalet och ger ”det som visas” odelad uppmärksamhet? Att titta närmare på en bild som det är helt osannolikt att mans skulle befatta sig med. Kan man på det sättet komma från stereotypernas motorvägar. Kanske kommer man att upptäcka det förbisedda; sådan man inte haft tid att låta komma till ytan

English

Through an elaborate random process the images and composition are chosen to generate a digital photo collage which are transformed by the act of painting into “inplausible” works of art open to our interpretation.

The Internet offers an abundance of images and text. Time shortage compels a reading technique that follows the familiar patterns of thought, where content is quickly summarized, to determine whether it is worth our attention. What happens if we instead let chance rule the selection process and provide “what emerges” our undivided attention? Does the chances of detecting repressed or overlooked aspects; the possibilities to develop increase?