Light-water-outrage

Light-water-outrage
300 cm x
300 cm
Information

Genom en utarbetad slumpprocess har bilder och komposition slumpats fram för att generera digitala bildcollage. Dessa har sedan via måleriet transformerats till ”osannolika” konstverk öppna för tolkningar.

På internet erbjuds ett överflöd av bilder och texter. Tidsbristen gör att man hoppar över sådant som är otydligt, tveksamt eller inte berör direkt. Det sägs att man tar beslut om det är värt att stanna på en hemsida på mindre en sekund. Vad händer om man istället låter slumpen styra urvalet och ger ”det som visas” odelad uppmärksamhet? Att titta närmare på en bild som det är helt osannolikt att mans skulle befatta sig med. Kan man på det sättet komma från stereotypernas motorvägar. Kanske kommer man att upptäcka det förbisedda; sådan man inte haft tid att låta komma till ytan