Målningar

Information

I mina målningar använder jag flytande, genomskinliga färger i flera lager. Målningen växer fram steg för steg med lyhördhet för vad som händer. När färgerna och vattnet interagerar på papperet uppstår utrymme för det spontana och tillfälliga, vilket ger konstverket en känsla av att det lever sitt eget liv och har uppstått naturligt. Genom att lyfta fram det spontana i min arbetsprocess kan jag vara mer dynamisk och öppen för olika tolkningar och upplevelser av målningen.