diaries | Galleria Rantakasarmi | One already knows without knowing that one knows II

Galleria Rantakasarmi
Sveaborg/Suomenlinna C1
00190 Helsinki
Finland

One already knows without knowing that one knows

En vanlig föreställning är att människor inte ser saker förrän de vet något om saken i fråga. Men vad är detta “veta något om”.

Vårt utställningstema är underförstådd (tyst) kunskap. “Tyst kunskap” förutsätter att man alltid vet mycket mer än man kan förklara. Ett helt fält av icke-diskursiv kunskap finns i våra liv, något som uppstått genom inlärning under åren utan att man varit medveten om inlärningsprocessen. Tyst kunskap inkluderar till exempel alla fysiska, intuitiva, mtologiskaoch erfarna kunskaper vi bär på. Saker vi vet men som är svåra att formulera i ord. Konsten att leva är i slutändan inte bara en plats för den resonerande delen av sinnet, viktigare är hur man handskas med de irrationella delarna av själslivet. Det handlar om rädslor och begär som undflyr vår rationella förmåga och kunskap men som inte undgår vår “tysta kunskap” och vårt praktiska konstnärliga arbete.

Utställningen är organiserat av gruppen ”Being in the world” [BITW]. Det är ett samarbete mellan konstnärer från
flera Europeiska länder. BITW grundades i Stockholm våren 2012 och kretsar kring landskapstemat i en vidare
mening av ordet landskap: dvs. att vara i, se ut över, relatera och anpassa sig till omvärlden.

English

One already knows without knowing that one knows

It's often thought that people don’t see things until they know something about it. But what is this knowing about?

The topic of the exhibition is tacit knowledge. Tacit knowledge is silent: it implies that one knows all the time much more than one can ever tell. A body of nondiscursive knowledge exists; one’s life has taught it over the years, but it has been learned without any awareness of the process of learning. Tacit knowledge includes for example all the physical, intuitive, mythic and experience-based knowledge we bear and embody. These things we know but they are difficult to tell in words. The art of living is not ultimately a matter for the so-called reasoning part of the soul. Instead, important are one’s dealings with the irrational parts of the soul. These are fears and desires that escape the rational faculty and explicit knowledge, but maybe not tacit knowledge and the practice of artistic work.

The exhibition is organized by the collective “Being in the world” [BITW]. This collaboration between visual artists, writers and theorists from different European countries was founded in Stockholm in 2012. It revolves around the topic of landscape in a wider meaning of the word, that is: to be in, look out on, relate to the world.

Group exhibition

Lotte Nilsson-Välimaa (Stockholm, Sweden: installation, sculpture, interactive)
Kenneth Pils (Stockholm, Sweden: painting, installation, drawing)
Miia Rinne (Helsinki, Finland: video, installation)
Bertram Schilling (Stockholm/Munich, Austria: painting, collage, video)
Charlotta Östlund (Helsinki, Finland: installation, sculpture)

"Diary of Anything" is both part of "Diary 2014" initiated by Julia Huerter and "Being in the world" exhibition series "One already knows without knowing that one knows II" in Berlin and Helsinki initiated by Miia Rinne.