Blind Chance | Studio 44 Stockholm | Total Recall

Studio 44 Stockholm
Tjärhovsgatan 44
116 28 Stockholm
Sweden

Målningarna på utställningen ”Total Recall” innehåller bilder hämtade från internet. Genom en utarbetad slumpprocess har bilder och komposition slumpats fram för att generera digitala bildcollage. Dessa har sedan via måleriet transformerats till ”osannolika” konstverk öppna för tolkningar.

På internet erbjuds ett överflöd av bilder och texter. Tidsbristen gör att man hoppar över sådant som är otydligt, tveksamt eller inte berör direkt. Det sägs att man tar beslut om det är värt att stanna på en hemsida på mindre en en sekund. Vad händer om man istället låter slumpen styra urvalet och ger ”det som visas” odelad uppmärksamhet? Att titta närmare på en bild som det är helt osannolikt att mans skulle befatta sig med. Kan man på det sättet komma från stereotypernas motorvägar. Kanske kommer man att upptäcka det förbisedda; sådan man inte haft tid att låta komma till ytan

English

The paintings in the exhibition “Total Recall” contains images taken from the internet. Through an elaborate random process the images and composition are chosen to generate a digital photo collage which are transformed by the act of painting into “inplausible” works of art open to our interpretation.

The Internet offers an abundance of images and text. Time shortage compels a reading technique that follows the familiar patterns of thought, where content is quickly summarized, to determine whether it is worth our attention. What happens if we instead let chance rule the selection process and provide “what emerges” our undivided attention? Does the chances of detecting repressed or overlooked aspects; the possibilities to develop increase?

Group exhibition:

Exhibitors:

  • Raphael Egli: Artist: Painting, Installation, Luzern Switzerland
  • Susanne Högdahl Holm - Artist, Member of the artist run gallery Studio 44, Sweden
  • Kate Larson- Poet, philosopher, writer and in charge of the publishing house Lejd.
  • Kenneth Pils- Artist, Member of the artist run gallery Studio 44, Sweden
  • Bertram Schilling- Artist, Member of the artist run group Microwesten, Germany
  • Nicholas Smith- Presently teaches history of philosophy, contemporary philosophy (both continental and analytical) and psychoanalytical theory at Södertörn University, Stockholm.
  • Pontus Raud- Artist, Founder of Supermarket Art Fair and member of the artist run gallery Studio 44, Sweden