Texter

Kataloger

Egna texter

Diary of Anything (Ett verk om dagen) Projektet "Diary of Anything" påbörjades av Kenneth Pils den 21:a december 2013. Det handlar om den dagliga aktiviteten att göra en ny bild på ett A5 papper. Val av motiv och material är öppet. Hittills har bland annat blyerts, bläck, färgpennor, kol...
Utgångspunkt för målningarna är mötet mellan olika typer av landskapsbilder.  Vissa har biografiska betydelser: mitt dagis, en välbekant bensinstation eller grillkiosk.  Andra bilder kan vara hämtade från äldre tiders landskapsmåleri t ex. holländskt 1600-tal (Jan van Goyen, Jacob och...
"Nya utblickar"
"New Scapes" är ett måleri och installationsprojekt som söker nya sätt att se på det omgivande rummet genom att hitta glipor i vaneseendet.  Det sker främst genom bildmöten mellan samtid och äldre tiders landskapsmåleri men även genom att skapa utställningssituationer gynnsamma för...
Att använda slumpen som en del i kreativa processer har en lång tradition. Leonardo skrev på 1500-talet  "...undersök fläckar på väggar eller askan av en eld, eller moln, eller lera eller liknande platser, där, om du tittar noga, kan du hitta riktigt fantastiska (bild) idéer."....