SL - Citybanan

© 2013 Kenneth Pils

SL - Citybanan

Exhibition information
Skissuppdrag
sön 2 januari
2011
SL
Stockholm

Vision och konstnärlig intention för Citybanans miljö

Tanken är att ett flertal monumentala målade porträtt ska finnas utplacerade i Citybanans gångar och andra lämpliga platser.

För citybanans resenärer skulle monumentala porträtt skapa närvaro, ett mänskligt tilltal och fokus. Att bli sedd och möta den andres blick har psykologiska effekter: på kvällar kan den minska känslan av att vara ensam, under rusningstrafik kan den skapa lugn genom att inge stadga när ögonkontakt upprättas. Lugnare miljö skapas också av att de monumentala porträtten blir intervaller/punkter/ stationer i en horisontellt flödande arkitektur.

Det viktiga är:

  • att porträtten är handmålade och inte reproduktioner. Att de skapar ett personligt och mänskligt tilltal. Att målningarna är unika gör att situationen upplevs som en unik händelse. Att avbilda något för hand fascinerar och engagerar fortfarande.
  • att porträtten möter betraktarens blick på ett avväpnande och vänligt sätt så att det skapas ett förtroligt band mellan porträttet och betraktaren. Ögonkontakt minskar anonymiteten och ökar känslan av att vara sedd.
  • att porträtten ses som porträtt av verkliga, vardagliga personer som fått ta plats i det offentliga rummet. Man ska undra över vem det är men aldrig få ett definitivt svar. Det skulle kunna vara vem som helst av resenärerna- och därmed även du själv.
  • att porträtten fungerar både på nära och på långt håll. Att något förändras när man rör sig mot porträttet - på nära håll slutar det vara representativt och förvandlas till ren materia, färg och form.
  • att porträtten upplevs som stabila stoppunkter i det annars så horisontella flödet. Platser att stanna till och dröja vid. Koloriten, storleken och placering används för att förstärka detta.
  • att porträtten är monumentala så att det blir möjligt att uppleva spännande skalförskjutningar mellan porträttet och stående eller förbipasserande resenärer.

Måleriet ska vara så att eventuella retuscher kommer att smälta in i måleriet – och kanske till och med bidrar till uttrycket.

Lämpliga platser är väggytor i markplan med möjlighet till frontal vy. Beroende på platsen kan även golvet integreras för att förstärka punktkänslan. Ansikten är någon man lägger på minnet. Porträtt som skiljer sig åt i färg, kön, etnicitet, ålder gör att man lätt att kommer ihåg platsen vilket underlättar navigeringen. Med olika golvfärger/former i cementmosaiken framför porträtten förstärker man skillnaderna ytterligare.

En fast lösning verkar vara naturlig lösning.

Materialen ska förstås vara ändamålsenliga, hållbara och underhållsfria. Eftersom det är möjligt att göra åverkan pga att verket är i arbetshöjd så måste man vara extra noga med vilka material som används. Emalj är ett beprövat material som skulle kunna ersätta väggpaneler i slätemalj. Det finns andra färger och lacker som klarar av högt ställda krav.

Bottenmaterialet behöver i så fall vara ett starkt och mobilt material för att underlätta montering och transporter; t ex plåt som blästrats och grundats.