HSB Brf. Umbra - Våra vänner fåglarna

© 2017 Kenneth Pils

HSB Brf. Umbra - Våra vänner fåglarna

Exhibition information
Offentliga konstnärliga gestaltningar
ons 17 juni
2015
HSB Brf. Umbra
Göteborg

www.hsb.se/goteborg
http://blogg.hsb.se
twitter.com/HSBGoteborg
facebook.com/HSBgoteborg

Works info: 

Blåmes 110x823x20 cm, Bofink 156x102x20 cm, Koltrast 214x140x20 cm, Talgoxe, 137x82x20cm

Konstnärlig offentlig gestaltning
Framtaget för HSB Göteborg, bostadsrättsföreningen Umbra.

Arkitekter: KJELLGREN KAMINSKY ARCHITECTURE

Förslag till utsmyckning av fasad
Den konstnärliga gestaltningen “Våra vänner fåglarna “är en visuell lek som  riktar sig till både barn och vuxna. Våra vanliga svenska fåglar påminner oss om livsglädje och inger en känsla av att vara en del av den ekologiska helheten.

Syfte
Att påminnas om naturen i en urban miljö är viktigt. För många är naturen en källa till kraft. Vanliga småfåglar finns närvarande överallt i staden utan att man tänker på dom. Den här utsmyckningen blir en hyllning till våra vänner fåglarna i vår närmaste omgivning.
Att tidigt lära känna fåglar i sitt närområde; deras form, färg, läte och betende är inte bara lärorikt utan bidrar även till trivsel och omsorg om sin närmiljö.
Gestaltningen har ett okomplicerad tilltal och är tillgänglig för alla oavsätt språk- eller kulturgränser. Utan att förstå varför blir man ofta glad och uppiggad av fåglarnas spontana energi, färg, karaktärsfulla former, rörelser och läten.

Källor
Bildmaterialet till fåglarna är hämtade från olika källor: fågelböcker, fotografier och teckningar från skilda tider. Materialet är omarbetat tecknat och importerat till datorn där ytterligare arbete med bildfilen gjorts. Resultatet skickas för laserskärning och lackning.
Resultatet blir en ny självständig hybrid tänkt att fånga de enskilda fågelarternas karaktärer på ett nytt sätt.

Material
Materialet är 2 mm laserutskuren, galvaniserad och pulverlackad stålplåt. En beprövad lösning då jag använt den i en utsmyckning i Nacka där det har fungerat mycket bra. Galvning tillsammans med pulverlack ger en rostfri och stark yta väl lämpad för utomhusmiljö.

Infästning
Infästningens sker med hjälp av fastsvetsade tappar som limmas fast i hål som gjorts i fasadmaterialet.

Placering
Endast den nedre delen av huset används (1-4 vån).
Fåglarna placeras ut på ett oregelbundet sätt att helheten upplevs som levande och överaskande. Några fåglar kan placeras nära varandra för att skapa variation.

Storlek
Storleken måste avvägas. Beroende på hur högt upp fåglarna är blir storleken olika stor. För att få en effekt på håll behövs nog format upp till 70 cm höjd. Men det är något man får titta närmare på om det skulle bli aktuellt att göra utsmyckningen.

Fåglarnas uppbyggnad
De individuella fåglarna består av två skikt. I det senare fallet ligger den ena plåten framför det andra med avstånd mellan dom. Skikten sticker ut olika mycket från fasaden.
För att få fram fågelkaraktären behövs ibland karakteristiska färger. Om man vill kan man välja att arbeta med svarta silhuetter - vilket är väldigt grafiskt och stiligt. Det förenklar även montering och kostar mindre att framställa.
Vid två skikt täcker lagren olika delar av fågeln och tillsammans bildar de hela fågeln.
Dagsljuset kommer att ge skuggor från plåtarna på fasaden. Skuggverkan ger en tredimensionell kvalitet åt fågeln. Det uppstår också olika verkan beroende på vilken vinkel man ser den; min förhoppning är att detta aktiverar betraktaren och att fågeln upplevs som levande och föränderlig så att man inte tröttnar på utsmyckningen.
Några av fåglarna har sin sång skriven i utskuren plåt så att den nyfikne kan känna igen fåglarnas läten.

Möjligheter
Man kan montera en underhållsfri belysning samt timer bakom fågeln vilket ger en silhuettverkan den mörka tiden. Men det kräver elinstallation som inte budgeten tillåter.