Danderyds sjukhus - Blomster landning

© 2014 Kenneth Pils

Danderyds sjukhus - Blomster landning

Exhibition information
Offentliga konstnärliga gestaltningar
mån 1 januari
2007
Danderyds sjukhus
Konstnärlig gestaltning i väntrummet i den ortopediska kliniken: vårdavdelning 56 och KUA.
Danderyd
Installationen är en del av projektet "Blomster landning vilket har utvecklats tillsammans med konstnären Lotte Nilsson-Välimaa.
Beställare: Stockholms läns landsting
Works info: 

Installation med blomstermålningar på silke och ett stort laminerat fotografi uppsatt på ena väggen. Väggbilden 700 x 200 cm, blomstermålningar på silke 30 - 80 cm, upphängda på lina med silverklämmor, ramade i i plexiglaslådor.

Konstnärerna Lotte Nilsson-Välimaa och Kenneth Pils har tillsammans gestaltat dagrummet. Blomster landning – samlade stunder bygger på ett projekt med ett oräkneligt antal blommor målade på siden. Några av dessa finns nu försiktigt fastsatta med silverklämmor på spända linor i plexiglaslådor placerade på ena väggen i dagrummet och på motsatt sida en stor laminerad blomsterbild. Bilden är ett fotografi av en solbelyst vägg med sidenmålningar som bearbetats så att ljusspelet betonas och ett impressionistiskt skimmer uppstår.

"Att måla en blomma på siden är något som sker i stunden. Det går fort, tankarna riktas mot det levande och själva tillblivandets ögonblick. Färgen sprider sig mer eller mindre beroende på sidentygets tjocklek och grad av fuktighet. Det sättet att måla inbegriper slumpen och handens minsta rörelse, varje målning representerar en unik stund."