Västberga gymnasium - Parallell

© 2014 Kenneth Pils

Västberga gymnasium - Parallell

Exhibition information
Projekt
lör 25 november
1995
Västberga gymnasium
Stockholm
Works info: 

Rummet ca 8 x 8 m, himmelskuddar 7 - 80 cm, gipshuvud 15 cm, träkonsoll 35 cm, schackrutigt golv 2,4 x 2,4 m.

Centrum är centrum och periferi är periferi och aldrig mötas de två.

Bakgrund
Installationen "parallell" visas samtidigt som "dark pink" i Konstakademien. Platserna är varandras motpoler: centrum och periferi.

dark pink: konstakademien, centrum, upphöjt, viktigt
parallel: industriområde, periferi, lågt, efemärt

De båda platsernas är som olja och vatten - de kan inte blandas. Installationerna är ett försök att sammanföra de två och bilda en emulsion, ett dubbelperspektiv.

Installationen Parallell
De fyra fönstrena är igensatta med ett vitt diffusionspapper. I det mellersta fönstret är en cirkel utskuren så att man kan se ut. Genom cirkeln ser man avstjälpningsplatsen utanför fönstret. Samma avstjälpningsplats som visas i "Dark pink" (Konstakademin) i form av fotografier.
På väggen hänger himmelsblå kuddliknande objekt bemålade med akryl, ett gipshuvud på en en konsoll i board och en målning föreställande en himmel.
På golvet är svarta och vita golvplattor utlagda ett schackrutigt mönster. På detta golv balanserar en av akademiens stolar på bakbenen. På britsen ligger en gulnad kulturbilaga från -93 (vid tiden för uställningen två år gammal ). Från taket hänger ytterligare ett gipshuvud

Se även den komplementära installationen "dark pink" i Konstakademien. Länk finns i vänstermenyn.