V.art-09 - Traveller 1

© 2013 Kenneth Pils

V.art-09 - Traveller 1

Exhibition information
Grupputställningar
fre 11 september - sön 13 september
2009
V.art-09
Värnamo

V-art 09 i Värnamo. En konstnärsdriven konstmässa för konstnärer och konstnärsdrivna gallerier. Studio 44 deltar med Jannike Brantås, Michael Ellburg, Rikard Fåhraeus, Monika Masser, Lotte Nilsson-Välimaa och Kenneth Pils.

Works info: 

Akrylmålninger uppspända på spännramar i olika format och storlekar. Landskapens  horisonter har samma höjd. Färgpaletten är begränsad till gult rött och blått. Detta gör att den ena bilden kan flyta över i den andra och tillsammans bilda en vid panoramabild. Målningarna kan både ses som delar av en större helhet och som enskilda bilder med unika kompositioner och uttryck.

Konstnärsgruppen Basecamp
I början av mars 2009 träffades en grupp med anledning av V.art-09. De följande månaderna tog Basecamp-temat form. Under ett flertal möten och långa diskussioner har utställningsformen och temat bearbetats tillsammans.
Resultatet är sex konstnärers tolkningar och djupt personliga uttryck i vitt skilda media som: foto, installation, ljud, måleri, performance och skulptur.

Tema
Basecamp - ett tillfälligt hem för det livsnödvändiga medan världen utforskas.
Den gula signalfärgen markerar platsen, en position att ta avstamp ifrån.

BilagaStorlek
Basecamp text375.53 KB