Tollare Bollhall - Sport Deco

© 2015 Kenneth Pils

Tollare Bollhall - Sport Deco

Exhibition information
Offentliga konstnärliga gestaltningar
tors 14 april
2011
Tollare Bollhall
Nacka

Beställare:
Nacka kommun

Entrepenad laserutskärning:
Lasersmide AB
Christian Franzon
www.lasersmide.se

Works info: 

Sport déco består av silhuetter och rastrerade bilder utskurna i 3mm galvad och pulverlackad stålplåt. Galvning tillsammans med pulverlack ger en rostfri och stark yta väl lämpad för utomhusmiljö. Plåtarna är monterade på 8 cm rördistanser även de är galvade och pulverlackade. Plåtarna skruvas fast framifrån, genom distanserna och in i panelen. Många fästpunkter runt och mitt på plåtarna gör det till en mycket stabil konstruktion.

Flera av silhuetter är rastrerade bilder. De grå nyanserna i bilderna är utskurna hål vilka på håll förvandlas till grå nyanser. En visuell lek för ögat.

Sport déco
Offentlig konstnärlig gestaltning av Tollare Bollhall.
Nacka kommun

20 oktober 2010
Kenneth Pils

Titeln "Sport déco" syftar på verkets blandning av sport och snickarglädje.
Den offentliga gestaltningen "Sport déco" är en hyllning till just lekfullheten som kan blomma upp både i fysiskt aktivetet och visuell gestaltning.
Sport har många namn: idrott, lek och spel, avkoppling och nöje. När leken finns närvarande är sport otroligt kreativ och öppnar upp för känslor, fantasi och gemenskap.
I dekorerandet (lusten att smycka) finns också lekfullheten med som en viktig beståndsdel.
Utsmyckningen vill påvisa ett, inte helt uppenbart men ändå betydelsefullt, samband mellan sport och smyckandet och hur de tillsammans kan skapa en helhet i det offentliga rummet.

Den konstnärliga gestaltningens syfte
Brukarna av Tollarps bollhall är skolbarn, handikappidrottare och vuxna. Det finns en skolgård mitt emot fasaden vilket gör att den konstnärliga gestaltningen blir en bakgrund till lekarna på skolgården.

Alla figurerna är barn i någon form av kroppslig aktivitet: springande, hoppande, klättrande, sträckande, hukande. Alla vet hur hälsosamt det är att röra på sig; både för den yttre och inre hälsan.  Kroppsuppfattning, rumsuppfattning, social interaktion, kreativitet mm. utvecklas. Därför har det varit extra viktigt att gestaltningen inger glädje, humor och lust.

En lek med byggnadsstilar.
Bollhallen har en stor hangarliknande huvudbyggnad och en mindre sidobyggnad för kontor och omklädningsrum. Sidobyggnaden är klädd med en vacker svart träpanel på vilken utsmyckningen är monterad.

Den konstnärliga gestaltningen innnehåller förutom figurer i rörelse även arkitektoniska detaljer i form av "Snickarglädje".  Det är inte ovanligt att hus Nacka har fasader med snickargläde. Stilen är lekfull, ornamenterad och kännetecknas av en mängd utsirad snickarglädje på exempelvis verandor, takbrädor, fönster- och dörromfattningar. I "Sport déco" har inspirationskällan varit sekelskifteshus i så kallad Schweizerstil.  De flesta detaljer har hämtats från Ralph Lundstens rosa hus "Frankenburg" som finns alldeles i närheten.

Att föra in element av detta på sporthallens fasad skapar en språklig spänning mellan en kyligare modern/funktionsorienterad arkitektur och en varmare ålderdomlig/personlig snickarglädje.

Kontrastverkan mellan byggnadsstilar är ett sätt bjuda in till reflektion över stadsbilden; att väcka frågor kring alternativa lösningar i stadsbilden och hur lätt man vänjer sig vid vissa utseenden utan att fundera mer över det.
Det är också ett sätt att undvika att konsten endast upplevs som ett påklistrat bihang på byggnaden. Genom att konsten själv inbegriper arkitektoniska element blir upplevs den också mer som en del av byggnaden.

Visuell lekfullhet och "visuella upptäckter".
Sammantaget är "Sport déco" en visuell upptäcktsresa. Något för skolbarnen att tala om på teckningslektionerna?
Några exempel:

 • "Sport déco" fungerar olika på olika avstånd.
  - På avstånd (20 m) blir de rastrerade bilder fullständigt fotografiska, på nära håll upplöser sig bilden till abstrakta fyrkanter av olika storlek. För barnen på skolgården kan det vara den första upptäckten av hur avståndet påverkar läsningen av bilder.
  - Även silhuetterna förändras beroende på avståndet. På nära håll kan de upplevas som former/plåtar utan att egentligen föreställa något. På håll förvandlas de otvetydigt till figurer.
  - Från vägen kan den förbisvepande bilisten tro att det är ett gäng barn som springer runt sporthallens hörn.
  - Portalerna består av ett gytter av små springande barn vilket inte syns på håll. Först vid en närmare granskning upptäcker man det och andra överaskande detaljer.
 • Förskjutningar och kontrapunktisk rytm.
  - Snickarglädjen blir ibland "twistad". Den lösgör sig och förskjuts från att vara snickarglädje till att bli mönster utan att syfta till någon stil alls.
  - Samma figurer uppträder både i stort och mindre format. Ibland är de ensamma ibland  i grupp och i  folksamlingar vilket ger olika läsningar av en och samma figur.
  - Figurerna fungerar ibland som verkliga naturalistiska figurer ibland symboliska figurer och ibland som dekorativa mönster.
BilagaStorlek
text.odt22.03 KB