Sveriges konstföreningars riksförbund - Nya grafikbanken

© 2013 Kenneth Pils

Sveriges konstföreningars riksförbund - Nya grafikbanken

Exhibition information
Grupputställningar
tis 25 april
2006
Sveriges konstföreningars riksförbund

Nya Grafikbanken - vandringsutställning av Sveriges konstföreningar

Grafiken är i full vigör efter några år i skymundan. Den känns som ett angeläget och tidlöst komplement i hela den bullriga samtidskonsten. Datorns entré på konstscenen har också bidragit till grafikens uppsving. Tillsammans med de traditionella teknikerna har den datorbaserade grafiken numera en självklar plats bland de traditionella grafiska teknikema. Grafiken har utvidgat sitt fält och återfinns inte nödvändigtvis enbart på papper och många konstnärer arbetar heller inte enbart med en teknik. Tillvägagångssättet är numera mer tvärgående, vilket gör att det skapas konst som till sin idé utgår från grafiken men som inte är lika tydlig i sin manifestation. SVERIGES KONSTFORENINGAR vill ta vara på den utvecklingen och Grafikbanken har därför fått ett ansiktslyft för 2006

Works info: 

Monoprint, 50 x 60 cm

Jag använder grafiken som en metod att göra variationer. Eftersom mina tryck sker på olika sätt allt efter stundens ingivelse får varje huvud (tryck) sin speciella karaktär. Arbetssättet går inte ut på att hitta det ultimata uttrycket. Det är istället ett  sätt att överraskas; att undersöka möjligheter och jämföra de olika versionerna.

Huvudet är för mig förknippat med koncentration och närvaro- som när man inte tänker på något  speciellt och någon, tanke, bild plötsligt tonar fram. Huvudet är först modellerat i lera sedan avfotograferat. Slutligen har bilden förts över till plåtar som jag experimenterar med.