Supermarket Independent Art Fair - Microwesten - Greetings from the West

© 2014 Kenneth Pils

Supermarket Independent Art Fair - Microwesten - Greetings from the West

Exhibition information
Grupputställningar
tors 14 februari - sön 17 februari
2013
Supermarket Independent Art Fair

Kulturhuset in Stockholm
3rd and 5th floor

Stockholm

Also in show:
Veronika Dünßer-Yagci (Munich)
Kim Dotty Hachmann (Berlin)
Julia Hürter (Berlin)
Kenneth Pils (Stockholm, guest artist)
Matthias Roth (Berlin)
Bertram Schilling (Munich)
Dikla Stern (Berlin, guest artist)

Februari 2013 blev jag inbjuden av den tyska konstgruppen Microwesten att delta i Supermarket Art Fair.

Om microwsten
Konstnärsinitiativet microwestens kärna består av en handfull konstnärer som möttes vid Kunsthochschule Kassel, (Konstakademien i Kassel, Tyskland). Deras mål var att fortsätta sitt samarbete efter avslutade studier genom att organisera kollektiva utställningar i olika städer.

Under åren har konceptet utvecklats till en dynamisk konstnärsorganisation som förändrar något vid varje händelse. De tematiska utställningarna relaterar till de speciella platser som utställningarna befinner sig i. Varje utställningen arrangeras av konstnärerna i microwesten tillsammans med gästartister och gallerister. De använder sina kontakter inom stadens konstliv till att bjuda in andra konstnärer att delta i showen.

Syftet är att föra samman olika samtida konstnärliga metoder tillsammans i utställningar utan curator inblandning. Konstnärerna dra nytta av utbytet av åsikter och kan delta i diskussion med varandra och med publiken.

Konstnärerna ser sig själva som en dynamisk grupp, där flerskiktade synsätt möts i ett ömsesidigt utbyte som också berör den intresserade allmänheten.