Studio 44 - Det som visar sig

© 2015 Kenneth Pils

Studio 44 - Det som visar sig

Exhibition information
Grupputställningar
fre 16 april - sön 2 maj
2010
Studio 44
Stockholm

”Det som visar sig”

En temautställning medkonstnärerna:
Jan Albert Carlsson
Peter Kinny
Ylva Kullenberg
Ann-Sofie Nilsson
Lotte Nilsson-Välimaa
Kenneth Pils

”Det som visar sig” är ett samarbetsprojekt som utforskar dialogen, visuellt och verbalt, utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Erfarenheter och samspelet kring det yttre och det inre ligger till grund för projektet - jag är den rymd där jag är.

Vi har under året träffats regelbundet och pratat om vad vi gör, hur våra tankar går och vilken typ av utställning vi skulle vara intresserade av att göra tillsammans. Det som blivit tydligt är att våra möten ska vara utgångspunkt för vårt gemensamma projekt. Vår idé är att arbeta utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, dvs att vi utan förutfattade meningar möter världen, varandras berättelser, tankar och konstnärskap. Vi vill låta ”Det som visar sig” hos var och en av oss ta konstnärlig form och gestaltning genom att presentera det i en utställning. Vår utgångspunkt är att se vårt arbete som en forskningsresa där vi möter varandra, oss själva, med nya ögon och låter det som händer hända. Hur det sedan kommer att ta sig uttryck – det visar sig!

Idén att göra en utställning tillsammans föddes hos Agneta Hill för ungefär två år sedan och hon tog därefter kontakt med var och en av oss. Några av oss kände varandra sedan tidigare medan andra var nya bekantskaper. Försommaren 2008 gick Agneta bort och lämnade ett stort tomrum efter sig vilket kom att spela roll i våra diskussioner och verk.

Works info: 

Två stora tavlor (156 x 200 cm)
15 små (19 x 24 cm) akvareller på 600 gr akvarellpapper

BilagaStorlek
art-prometheus1.jpg33.17 KB