Södersjukhuset - Spinning

© 2014 Kenneth Pils

Södersjukhuset - Spinning

Exhibition information
Offentliga konstnärliga gestaltningar
tis 1 januari
2002
Södersjukhuset

Bilddiagnostisk avdelning, Södersjukhuset

Stockholm

Initierat av Stockholms läns landstings konstnämnd i samband med ombyggnaden av Södersjukhuset.

Takgestaltning i 5 undersökningsrum med magnetröntgen, gammaröntgen och ultraljud
Takbilder 3 st grupper med fyra delar, Akryl/tempera på pannå kombinerat med assemblage och screentryck, 60 x 60 cm

Anlitade konstnärer: Stina Ekman, Matilda Fahlsten, Maria Friberg, Anita Gordh, Anders Kappel, Pia König, Tyra Lundgren, Anna Lerinder, Minako Masui, Roland Persson, Kenneth Pils, Aleksandra Stratimirovic, Fredrik Wretman

Works info: 

Måleriobjekt placerade i taket, 5 undersökningsrum.

Science fictionbilder har mycket gemensamt med de takmålningar man kan se i kyrkor ("sotto on su" målningar). I båda fallen handlar det om att föreställa sig en totalt annorlunda verklighet bortom vardagens markbundna tillvaro. Rymden, himmelriket, eldvärlden, etern, kosmos är alla ord för världen bortom jorden och dess tyngande gravitation.

Det handgjorda har ett direkt tilltal och har ett tydligt index på en enskild människas uttrycksvilja. Med individen som epicentrum har måleriet förmågan att smälta samman livets villkor på ett mänskligt och gripbart sätt. "SPINNING" är ett försök att gestalta spänningen mellan förändringstakt och individens förmåga att göra nya situationer begripliga och hanterbara.