Om - State of Mind

© 2014 Kenneth Pils

Om - State of Mind

Exhibition information
Egna texter
Om

Projekt "State of Mind" startade 1994 då ett lerhuvud modellerades. Det huvudet var grunden för ett långvarigt projekt som utvecklats i olika riktningar. Det sammanhållande är att det är samma huvud som och används om och om igen. Hundratals avgjutningar och bilder har gjorts i skilda media som skulptur, grafik och fotomontage.

Vem är denna person? Huvudet (även kallat "State of Mind") representerar den "neutrala" människan lösgjord från sin miljö. Projektet är en undersökning där huvudet likt en kalibrerad enhet, som en sond eller termometer, sänks ner i skilda sammanghang och därmed gör det möjligt att mäta och jämföra dom.

Projekt "State of Mind" är ett sätt att närma sig individens ambivalenta position mellan yttre och inre krafter. Det blir en undersökning av miljöberoende rollspel och identiteskapande och om det finns något sådant som ett ursprunglig och oföränderligt jag.

En identitet skänker individen trygghet och gemenskap men har också ett pris. För att få vara med måste man ofta tillämpa självkontroll. Hur balanserar vi mellan jaguppfattning, identitet och roller? Vågar vi utmana de trygga bilder vi skapat av oss själva och andra?

”State of Mind” är en karaktär som förflyttar sig i tid och rum, mellan kön, etnicitet och klass. De minst sagt varierande sammanhang som ”State of Mind” kastas in i tilldelar karaktären olika roller. Hen (han/hon) deltar fysiskt men uppfyller inte alltid det förväntade rollengagemanget. Som en främling möter personen disparata platser - alltid med samma liknöjda uttryck. Frågor kvarstår, belysta men obesvarade - vad innebärdet att vara människa, att befinna sig i vad man kallar "livets teater" andra "tillvarons existens" och slutligen finns det en ursprunglig oföränderlig kärna i människan - en själ?

 

Hur projekt "State of Mind" blev till
Huvudet blev till 1994 under arbetet med en serie målningar. Målningarnas motiv hade det gemensamma att de var hämtade från tidningsurklipp och att de föreställde människor i olika situationer.

Människornas ansikten skulle ersättas med ett och samma ansikte oavsett ålder, kön och situation. Ett slags standardansikte som passivt lät sig fyllas med betydelser. Stioiskt utan men att vara heroiskt. Opersonligt men utan att vara klassiskt neutralt. Likt en Alfred E. Neuman från MAD-tidningen skulle figuren dyka upp med samma liknöjda utseende vad det än gällde.

En tredimesionell förlaga i lera gjordes. Svårigheten låg i att finna ett uttryck som skulle fungera. Vad jag sökte var: ett "neutralt" uttryck som varken väcker sympati eller antipati, både realistiskt och klassiskt. I princip skulle man kunna tolka sinnesstämningen i vilken riktning som helst. Det blev en blandning av huvuden från anatomiböcker, Alfred i MAD, konsthistorien och mitt eget ansikte.

När lerhuvudet var klart målades det av det från den vinkel som passade ansiktena i bilderna. Ett slags målerimontage.

 

Förebilder:

  • Filmen "Barry Lyndon" av Stanley Kubrick där Barry; huvudrollenförsöker anpassa sig till olika miljöer med ett sorgligt resultat.
  • Alfred, figuren i tidningen MAD, som på ett humoristiskt sätt dyker upp överallt med samma liknöjda leende.
  • Charles Ryder huvudrollen i romanen "En förlorad värld", (Brideshead Revisited), av den brittiska författaren Evelyn Waugh. Charles söker inte, följer bara med i ett skeende. Han har ingen vilja, är inget subjekt i berättelsen.
  • Mona Lisas leende uppfattas på olika sätt av olika betraktare och gäckar våra tolkningar.
Extra
BilagaStorlek
Catalogue2.3 MB
Om projektet - State of Mind.pdf173 KB