Om - Slumpen

© 2017 Kenneth Pils

Om - Slumpen

Exhibition information
Egna texter
Om

Att använda slumpen som en del i kreativa processer har en lång tradition. Leonardo skrev på 1500-talet  "...undersök fläckar på väggar eller askan av en eld, eller moln, eller lera eller liknande platser, där, om du tittar noga, kan du hitta riktigt fantastiska (bild) idéer.".  Under 1800-talet skrev Alexander Cozens en bok om hur man avänder slump för att genera landskap. Viktor Hugo fläckade pappret för att skapa tuschfantasier. Dadaisterna/Surrealisterna (Arp, Duchamp, Dali, Ernst, Picabia), Neo-Dada (Cage, Rauschenberg, Cunningham ) slumpade fram poesi, musik, dans och bilder under 1900-talet.

Kenneth Pils använder slumpscript för att välja ut bildmotiv, kombinationer av bilder, färger och komposition. Bilder hämtas från bildsökningar på Internet och stillbilder från filmer. Vissa av scripten som avänds är egentillverkade andra är tjänster som finns på Internet. Slumpprocesserna modifieras kontinuerligt och är i sig en kreativ process.

Att använda slumpen i den kreativa processen är ett sätt att gå utanför sina egna ramar och låta en efemär detalj i omvärlden hamna i fokus. Genom engagemang i något som med största sannolikhet hade förbisetts eller ratats startar en dialog eller process som går utanför trygghetens rutiner. Den framslumpade bilden framstår som märklig och laddad med outtalade möjligheter. "Mitt jobb är att vara i processen; vilket är en utmaning och upptäcksfärd på samma gång."

Bilden har kommit som en osannolik gåva och är självständig. Finns det en anledning att det blev just den bilden och vad vill den berätta? Under arbetet med målningen/teckningen väcks vaga, halvt bortglömda och ibland helt främmande stämningar och tankar. Det finns helt klart en outnyttjad reservoir av poetisk dimensionen som vanligtvis inte är aktiverad. Man behöver nödvändigtvis inte förstå betydelsen av bilden/teckningen/målningen. Det handlar ett möte, om mottaglighet och betydelser att upptäcka.