Om - New Scapes

© 2014 Kenneth Pils

Om - New Scapes

Exhibition information
Egna texter
Om

"New Scapes" är ett måleri och installationsprojekt som söker nya sätt att se på det omgivande rummet genom att hitta glipor i vaneseendet.  Det sker främst genom bildmöten mellan samtid och äldre tiders landskapsmåleri men även genom att skapa utställningssituationer gynnsamma för levande och lyssnade möten.

Landskap är vanligtvis en avgränsad bit utomhusrum. I projektet "New Scapes" (Nya landskap) används ordet i en vidare bemärkelse för alla livsrum oavsett om de är utom eller inomhus, yttre eller inre, realistiska eller abstrakta, verkliga eller påhittade, fysiska eller virtuella. Alla landskap anger en speciell relation till omvärlden och blir samtidigt den tolkningshorisont utifrån vilken man ser den.

Vanor är farliga; de är en slags hjärnans motorvägar -smidiga men enahanda- samma rutter används om och om igen. Vi skapar bilden av omvärlden utan att egentligen reflektera över det. Landskapet tar form, stabiliseras och uppfattas med tiden som sann  trots att den är en konstruktion.  Vi må trivas med landskapet vi vi byggt upp eller fyllas av en klaustrofobisk känsla.

Ibland händer det att den slitna bilden av världen ersätts med ett naket och odefinierat rum; ett jungfruligt tillstånd där tingen talar. Det förbisedda står där oannonserat framför oss. Via en hjärnans "glitch" får vi tillträde till nya kopplingar.