Om - Måleriet

© 2014 Kenneth Pils

Om - Måleriet

Exhibition information
Egna texter
Om

Målningen är ett laboratorium där motstridiga världar bearbetas och möts. Arbetet sker både medvetet och omedvetet men utförs väldigt konkret med färg och verktyg. Målningen kommunicerar på ett poetiskt sätt bortom orden och engagerar hela människan. 
I kontrast till måleriet står teknologin som har gjort det möjligt att sprida bilder i en tidigare okänd omfattning. Vi ser den ena bilden bredvid den andra i ett osorterat flöde präglad av snabbhet, tillgänglighet och utbytbarhet. Det är den värld vi lever i.
Målningen kan, när den är som bäst, visa på en annat sätt att se. Här finns materialens tröghet, de direkta spåren av en människas hand och måleritraditionen sätter in verket i ett historiskt sammanhang. Allt som allt har målningen har egenskaper som flyttar fokus från utbytbarhet till något som är mer beständigt och trovärdigt.

En kombination av digitala bilder och måleri.
Som startpunkt i mitt måleri använder jag projicerade bildelement hämtade från olika källor. Bilderna kommer in utifrån och blir en startpunkt för en resa där allt är allt öppet, allt kan hända medan jag målar.
På samma sätt som penseln är ett verktyg använder jag teknologiska hjälpmedel som verktyg (internet, datorn, projektorn). Vanligtvis används de för att optimera, kvantifiera och ordna information. Här är istället teknologin en vital del i en kreativ process där nya poetiska bildvärldar skapas.