Mer om - Resenär

© 2017 Kenneth Pils

Mer om - Resenär

Exhibition information
Egna texter
lör 28 september
Mer om

Utgångspunkt för målningarna är mötet mellan olika typer av landskapsbilder.  Vissa har biografiska betydelser: mitt dagis, en välbekant bensinstation eller grillkiosk.  Andra bilder kan vara hämtade från äldre tiders landskapsmåleri t ex. holländskt 1600-tal (Jan van Goyen, Jacob och Salomon van Ruisdael och andra). I målningarna flyter de in i varandra, omtolkas, löses upp och återuppstår. Platsen jag mött ses på ett nytt sätt, med andra ögon, annan bildvärld/stämning. De gamla landskapsbilderna från 1600-talet blir samtidigt mer aktuella och verkliga för mig. Jag låser upp min uppfattning om bilder och platsen och erövrar nya relationer till dom.

Målningarna hängs som en installation; intill varandra i en lång rad på olika höjder så att landskapens horisonter flyter över, in  i varandra. Installationen bildar en panoramabild där den enskilda målningen fortfarande är unik, med egen komposition, uttryck och stämning, samtidigt som den är del av en större helhet. Besökaren får vara med om en horisontell resa när hen går längs med bildsviten i rummet.

Själva målningsakten är också en resa. Blicken utforskar bilden, handen arbetar och förändrar målningen; från den svepande överblicken till den enskilda detaljen. När bilden angår mig bebor jag den och hittar ett tillfälligt hem  - en stund iallafall.

På väg ... blicken sveper förbi platser, hem och basläger för de som lever där. Ibland stannar blicken på ett ställe, en plats som kunde ha varit mitt hem. Hade det varit annorlunda? Visst, oklart hur, men ändå...
Dagdrömmeri. Vykortet blir 3-dimensionellt; fonden får en baksida, klyftan krymper mellan här och där.
Vaknar upp till motorns buller. Nu sitter jag i bilen igen på väg hem.
Anonyma platser sveper åter förbi.
Mitt basläger finns överallt där blicken dröjer.

Extra