Mer om - Diary of Anything

© 2017 Kenneth Pils

Mer om - Diary of Anything

Exhibition information
Egna texter
ons 8 oktober
Mer om

Diary of Anything
(Ett verk om dagen)

Projektet "Diary of Anything" påbörjades av Kenneth Pils den 21:a december 2013. Det handlar om den dagliga aktiviteten att göra en ny bild på ett A5 papper. Val av motiv och material är öppet. Hittills har bland annat blyerts, bläck, färgpennor, kol, akryl akvarell, tempera används. Motiven spänner från fantasiteckningar, något avtecknat, inspiration från egna fotografier, bilder från internet och böcker. Om man upptäcker någon gemensam nämnare så är det inte avsiktligt. Varje verk startar utan tanke på vad som gjorts dagen innan.

Projektet ger konstnären möjlighet att utforska sina egna uppfattningar om vad som är värt att göra, om man kan utläsa någon uppenbar eller dold, medveten eller omedveten mening. Framför allt är det en frizon för en lustfylld kreativitet utan någon press på att det behöver bli något av värde.

I utställningar visas verken i datumordning i stor mängd och ger en överblick  där man ser hur resultatet av en aktivitet förandras; hur motiv, uttryck, stämningar, material kommer och går under loppet av en längre tid.