Kunliga konsthögskolan - Slumpen

© 2014 Kenneth Pils

Kunliga konsthögskolan - Slumpen

Exhibition information
lör 18 december
1993
Kunliga konsthögskolan
Stockholm

Random painting

Att använda slumpen -ett sätt att undvika vanans tristess.

Att välja slumpen som medskapare är ett sett att ödmjuka sig inför det som är större än sig själv och inbegripa det som är främmande. Spänningsmomentet ligger i att se vad som blir till i mötet med det okontrollerade. När jag arbetar med slumpen som uppdragsgivare blir jag som en förundrad betraktare inför det jag gör.
En tillåtande, lekfull attityd är viktig. Rädsla är dess motsats. Med slumpen som arbetsgivare kan jag tillåta mig mycket utan att förskräckas.

------------------------------------------------------------------------
Vid tidpunkten för detta projekt var jag helt uppgiven. Jag var outsägligt trött på mitt sätt att arbeta med konst men visste inte vad jag skulle göra för att komma ur knipan. Jag hade stora problem att bestämma mig för något alls, allt var möjligt (allt var"nice" som Warhol brukade säga) men samtidigt likställt och oengagerande.
------------------------------------------------------------------------

Mitt sätt att lösa problemet gick till på följande sätt: att låta slumpen styra mina val. Det första jag tog itu med var att göra en tabell med valmöjligheter ur vilken slumpen sedan kunde göra själva valen.

Den mesta av tiden gick åt att förfina detta system. Inom vissa fysiska begränsningar skulle vad som helst kunna bli till. Begränsningarna i storlek var 5—300 cm. Jag använde 4, 6 och 8 sidiga tärningar (beroende på hur många variabler det gällde) för att slumpa fram ett resultat.
Frågor som behövde besvaras var:

• hur många delar ska verket bestå av, ska delen vara två eller tredimensionell, vilket material ska användas, vilken/vilka färg/er, vilken proportion etc.
• vilket medie ska användas (måleri , teckning, fotografi), vilket motiv (abstrakt, non figurativt, föreställande, fotografiskt).
• inom varje kategori fanns ytterligare frågor att besvara. T.ex om det gällde figurativ bild -vad skulle det föreställa -svaret kanske blev människa- i så fall hur många, vilken ålder, vilket kön, vilken aktivitet ska människa hålla på med.
• Till detta kom vilken konsthistorisk stil vilken jag slumpade fram från Gombrich bok "The History of Art".

Allt som allt fyllde variablerna fyra A4 sidor.

Jag lämnade smak och tycke och grep mig an uppgiften att åtlyda slumpens diktat. En sällsam känsla av att själv vara betraktare till sitt eget verk infann sig och en känsla av att min värld vidgade sig. Jag var bara en arbetare och slumpen min uppdragsgivare.