Konstnärshuset - Clean/r your head

© 2014 Kenneth Pils

Konstnärshuset - Clean/r your head

Exhibition information
Separatutställningar
lör 8 december - lör 29 december
2001
Konstnärshuset
Stockholm

Poster "Clean/r your head"

Utställningen heter "CLEAn/r YOUR HEAD" och är fokuserad på temat "State of mind". Nittiofem huvuden presenteras i en bård som löper runt stora galleriets fyra väggar. Insprängda mellan huvudena visas digitalt bearbetade fotomontage. I den mindre salen visas monotypier med samma huvud som motiv. "State of mind" har visats tidigare och har utvecklas. Det nya på denna utställning är mängden av huvudena som visas samtidigt och variationen av media.

Huvudet
Huvudet är modellerat redan 1994. Iden var att skapa ett representativt "standardansikte", en urform   som fylls med betydelser, beroende på omständigheterna. Huvudet är ett neutrum, ren och utan affekt. Huvudet är noll, ingenting, kanske en närvaro, opåverkat och utan värderingar.

Skulpturerna
En undersökning av vad ett huvud kan uttrycka genom val av material. bearbetningar och presentation/installation. Det är en förutsättningslös lek med den begränsningen att samma huvud är utgångspunkten. Det blir en demokratisering av uttrycken, allt är möjligt och ställs jämsides. De otaliga variationerna blir tydligt jämförbara. Huvudserien påbörjades 1995.

Montagen
Huvudet monteras in i bilder från hämtade från media. Med samma liknöjda uttryck befinner sig huvudet inkorporerat i skilda sammanhang. Huvudet infiltrerar och avslöjar på ett subversivt sätt de koder som vi dagligen möter genom att betraktaren distanseras från bildernas vanliga innebörd. Huvudet blir som en avläsningsintrument som måste vara neutralt och kalibrerat för att kunna ge objektiva värden.

Monotypierna
En liknande undersökning som inom skulpturerna. Den etsade plåten som används inom grafiken liknar i princip den gjutform som används inom skulpturen. Båda är en matriser och ger avtryck. Grundmotivet är den fotografiska bilden av huvudet. Med färger, bildtillägg, och kommentarer manipuleras avtrycken för att ge olika resultat. Även här ligger poängen i en mångfald som kan jämföras utifrån en gemensam nämnare.

BilagaStorlek
utställningstext51.83 KB