Domeij Gallery - Mejan 95

© 2019 Kenneth Pils

Domeij Gallery - Mejan 95

Exhibition information
Samlingsutställningar
fre 19 maj - lör 17 juni
2017
Domeij Gallery

Luntmakargatan 52

Stockholm

Mejan 95

Så här i vårutställningarnas tid har Domeij Gallery den stora glädjen att presentera en annorlunda vår utställning ; Mejan-95
För några månader sedan fick jag en idé. Att samla oss som gick ut Mejan eller Kungliga konsthögskolan i Stockholm våren 1995, nu 22 år senare samlas vi igen genom konsten, våran gemensamma nämnare.

På den här utställningen visas 18 individuella konstnärsskap, många av dem är etablerade och välkända namn i olika konstsammanhang och högst aktiva konstnärer med flertalet utställningar m.m bakom sig. Vi kommer att visa på en mycket dynamisk och spännande utställning med ett vitt spektra av måleri, skulptur, teckning och fotografi.
1995 var det sista året som Konsthögskolans elever hade ateljeér både på "Mejan" dvs Kungliga Konstakademiens anrika lokaler på Fredsgatan och på Skeppsholmen, året där på flyttades hela skolan till Skeppsholmen.

Annika Johansson

 

Annika Öhrner (vikarierande lektor vid avdelningen för konstens teori och idéhistoria) vid den tidpunkten skrev i utställningskatalogen 1995;

" Att välja att bli konstnär är på en gång det mest enkla och det mest svåra man kan ta sig för. Det mest enkla därför att hon som gör det inför sig själv till sist inte har något annat möjligt val. Det svåraste därför att hon endast kan skapa sin egen konstnärsbild utifrån tilliten till sig själv, i en samtid där just konstnären mer än någon annan är utsatt för påbud, förbud, värderingar och negligeringar -som alltid."

Ingenting är självklart, ingenting är givet - allt finns att göra."

 

Deltagande konstnärer är;
Patrik Andiné, Fredrik Arvidsson, Malin Borin, Marco Cueva, Carl-Fredrik Ekström,Carin Hildebrand, Annika Johansson, Johanna Karlin, Mikael Lindbom, Camilla Lundberg,Martina Muntzing, Kennet Pils, Nina von Schmalensee, Christian Simonson, Björn Stampes, Gunnar Söder, Johan Wiking, Amalia Årfelt.

Välkommen!

Verket ingår i serien "Blind Chance". Kenneth Pils bilder baseras på slumpmässigt valt bildmaterial hämtat från Internet. Han bearbetar materialet digitalt och använder det sedan som motivmässigt stöd i sitt måleri. Slumpmetoden används för att kunna gå bortom biografiska referenser för att locka fram nya, okända bildvärldar. Måleri-arbetet, stundens sensibilitet, transformerar det tillsynes godtyckliga grundmaterialet till fascinerande och självständiga verk vilka väcker kritiska frågor kring det bildutbud vi omges av, konstnärlig avsikt och tolkningsmöjligheter.