Bakgrund

Kenneth Pils är född 1964 i Jönköping, uppvuxen i Huskvarna, har studerat vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan, verksam i Stockholm. Han ställer ut regelbundet i Sverige och Europa och har gjort ett flertal offentliga konstnärliga gestaltningar bl a Danderyds sjukhus och Södershukhuset. Han är drivande i det internationella konstprojektet “Being in the World” (www.beingintheworld.net) ett nätverk där deltagarna tillsammans undersöker teman, skapar verk och utställningar.

Kenneth Pils arbetar i ett gränsland där måleri smälter samman med installation, skulptur och grafik. Hans bilder baseras på slumpmässigt valt bildmaterial hämtat från Internet. Han bearbetar materialet digitalt och använder det sedan som motivmässigt stöd i sitt måleri. Slumpmetoden används för att kunna gå bortom biografiska referenser för att locka fram nya, okända bildvärldar. Måleri-arbetet, stundens sensibilitet, transformerar det tillsynes godtyckliga grundmaterialet till fascinerande och självständiga verk vilka väcker frågor kring det bildutbud vi omges av, konstnärlig avsikt, vårt behov av och våra konstruktioner av sammanhängande och begripliga tolkningar.