Bakgrund

Kenneth Pils är född 1964 i Jönköping, uppvuxen i Huskvarna, har studerat vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan, verksam i Stockholm. Han ställer ut regelbundet i Sverige och Europa och har gjort ett flertal offentliga konstnärliga gestaltningar bl a Danderyds sjukhus och Södershukhuset. Han är drivande i det internationella konstprojektet “Being in the World” (www.beingintheworld.net) ett nätverk där deltagarna tillsammans undersöker teman, skapar verk och utställningar.

Kenneth Pils arbetar i ett gränsland där måleri smälter samman med installation, skulptur och grafik. Han arbetar med "found images" och porträtt i en akvarell-liknade stil. Måleripraktiken bygger på ett skiktmåleri där transparenta lager av grundfärger i olika mättnadsgrad läggs över varandra för att generera en mängd olika nyanser.

I ett aktuellt projekt "Random paintings" baseras hans målningar på slumpmässigt valt bildmaterial. Han bearbetar materialet digitalt och använder det sedan som motivmässigt stöd i sitt måleri. Slumpmetoden används för att kunna gå bortom biografiska referenser för att locka fram nya, okända bildvärldar. Arbetet utgår till att börja med från bildförlagan men tar sedan sin egen väg. Sakta växer det fram en målerisk bildverklighet som varken är en reproduktion av anonyma bilder eller eller en medveten biografisk berättelse. Varje verk är resultatet av en unik och i grunden osannolik händelse.

För Kenneth är varje verk ett mirakel. Måleri-arbetet är en magisk akt i stunden. Där transformerar det tillsynes godtyckliga grundmaterialet till fascinerande och självständiga verk vilka väcker frågor kring det bildutbud vi omges av och vår förmåga att skapa mening i kaos. I arbetsprocessen har verket hög integritet; han skjuter förväntansfullt upp sin egen drift att skapa mening för att något nytt och spännande ska ske i processen.