Tantolunden - FILT Stockholm Europas kulturhuvudstad 1998

© 2010 Kenneth Pils

Tantolunden - FILT Stockholm Europas kulturhuvudstad 1998

Exhibition information
Samlingsutställningar
sön 6 december
1998
Tantolunden
Stockholm

Projektledare kulturföreningen ApE: Anna Stian Erlandson och Annica Einarson arrangerar en endagsutställning med inbjudna konstnärer.
Varje konstnär har fått en utställningsyta i storlek av en filt till sitt förfogande.

På detta sätt har vi med vår konst-picknick sällat oss till den stora skaran människor på utflykt i det gröna. När vi har valt filten som tema har vi, förutom anpassningen till den naturliga miljön, tänkt på filtens många olika funktioner och symboliska värden.