Konstnärshuset - Inferno purgatorio paradiso

© 2014 Kenneth Pils

Konstnärshuset - Inferno purgatorio paradiso

Exhibition information
Samlingsutställningar
ons 18 november
2009
Konstnärshuset

Smålandsgatan 7

Stockholm

Figuren "State of Mind" är en av  personerna i bassängen framför det stora Skärseldens berg och personifierar Dante. Berättelsen är hämtad från Dantes berättelse "la Divina Commedia" som är indelad i tre faser (Inferno, Purgatorio och Paradiso). Dante får ta del av olika grader av andlig rening för att slutligen nå målet Paradiso.

I målningen befinner sig Dante tillsammans med Vergilius och Beatrix i vattnet. En snapshot där de likt turister poserar framför sin nästa etapp.

Dantes klättring uppför berget för Purgatory, vägledd av den romerske poeten Vergilius. Vergilius får inte träda in i Paradiset eftersom han hör till den hedniska tron och försvinner vid porten till paradiset. Beatrice blir då en andra guide, och hjälper Dante förstå vad han ser på sin resa i himmelriket. Skärseldens berg är en ö med 7 nivåer av lidande och andlig tillväxt, och slutligen det jordiska paradiset på toppen.