Restaurang Zence - Hong Kong

© 2014 Kenneth Pils

Restaurang Zence - Hong Kong

Exhibition information
Andra uppdrag
tors 11 december
2003
Restaurang Zence
Stockholm
Works info: 

Målning, på digital utskrift, på duk, 180 x 180 cm

Uppdraget
Patrik (ägaren av restaurangen) kommer från Hong Kong och driver en restautrang med asiatiskt kök. Han vill ha en gestaltning som passar in i lokalen och den asiatiska kontexten. Via diskussioner kommer vi fram till att använda den röda färgen och cirkeln som båda passar lokalen och är viktiga element kinesik formgivningshistoria (den röda lacken och den runda portalen).

HONG KONG
Jag har inte varit i Hong Kong. Staden existerar dock som en imaginär föreställning uppbyggd av otaliga bilder förmedlade via massmedierna. Min bild av Hong Kong har växt och växer till genom en slags virtuell blandning av på förhand redigerade bilder. En bildkonstruktion mixas samman hos mig och blir till en svävande föreställning om en plats som inte är diekt erfaren.

Frågeställningen
Är det inte så att de virtuella bilderna (från TV, internet, tidningar etc.) allt mer blir det vi refererar till när vi försöker förstå omvärlden? Snabbheten i kommunikationen och utbytbarheten i de virtuella skapelserna kontrasterar mot avsiktslösheten i naturen, dess långsamhet och sinnlighet. Är det direkta mötet med omvärlden utrotningshotat? Hur påverkar bildflödet vår verklighetsuppfattning? Hur kan jag återge detta i form av en målning?

Tillvägagångssätt
Jag söker efter bilder med anknytning till Hong Kong via Google's bildsökning och några böcker om som jag lånar av Patrik. Utifrån dessa vävs en virtuell gobeläng i Photoshop (digitalt bildredigeringsprogram). I Photoshops lagerfunktioner tonas bilder in och ut och skapar denna mystiska väv av information. Bilden skrivs ut på duk via en bredskrivande printer. Duken spänns upp och ges den slutliga handkontakten i form av några oljefärgsklickar. De är de enda fysiska spåren av direkta handling i målningen. I övrigt är bildens upphov helt virtuell och indirekt.