Liljevachs konsthall - Vårsalongen

© 2011 Kenneth Pils

Liljevachs konsthall - Vårsalongen

Exhibition information
Samlingsutställningar
mån 25 november
1996
Liljevachs konsthall
Stockholm