Konstnärshuset - Mini market

© 2011 Kenneth Pils

Konstnärshuset - Mini market

Exhibition information
Samlingsutställningar
lör 18 november
2006
Konstnärshuset
Stockholm

SUPERMARKET den konstnärsdrivna konstmässan i Stockholm startade i liten skala som MINIMARKET 2006 på Konstnärshuset. Året efter upprepades mässan som fick namnet SUPERMARKET.

Works info: 

State of Mind (representerande Studio 44)
Kenneth Pils

Blomster landning - enskilda stunder (representerande Konstnärshuset)
Ett samarbetsprojekt av  Kenneth Pils / Lotte Nilsson-Välimaa