Konsthögskolan i Stockholm - Digital originalframställning för konstgrafiker

© 2014 Kenneth Pils

Konsthögskolan i Stockholm - Digital originalframställning för konstgrafiker

Exhibition information
Anställningarar
tis 19 november - mån 19 november
2012
2005
2002
Konsthögskolan i Stockholm
Stockholm

Kursens målsättning
Idag är de digitala verktygen ett viktigt inslag i tryckteknikerna. Genom att lära sig grunderna i att göra original digitalt öppnar sig nya möjligheter för konstnären. Den digitala tekniken går att anpassa efter olika typer av projekt. Även utpräglat analoga tekniker som träsnitt och etsning kan dra nytta av de digitala bildbearbetningsverktygen.
Numera har de flesta datorvana och baskunskaper programmet Photoshop.
I grafisk tryck är man beroende av transparenta original. Dessa används i tryckteknikens fotokemiska överföring. Vägen från att hämta in bilden, optimera, separera, rastrera och slutligen skriva ut den är en väg där man lätt tappar bort sig. Kursens målsättning är att deltagaren ska förstå och behärska denna process, se direkta och nya användningsområden i sitt konstnärliga område samt öka tryckkvaliteten generellt. Meningen är att deltagaren efter kursen ska kunna skapa tryckfärdiga och optimerade original med bara Photoshop och en enkel skrivare.

Kurs
Undervisning i Adobe Photoshop bedrivs med kortare föreläsningar och demonstrationer. Deltagare behöver ha grundläggande kunskaper i Adobe Photoshop. Individuell handledning utifrån deltagarnas konstnärliga projekt. På kursen finns PC datorer men det går även bra att ta med sig sin egen bärbara dator + USB-sticka. Deltagaren bör ha med sig minst ett konstnärligt projekt att arbeta med i form av bildfiler eller fysiskt bildmaterial. Under kursen kommer vi att göra original anpassade för screentryck på papper. Av stor vikt är diskussioner om konstnärlig intention som kan tappas bort eller i alla fall förändras i omvandlingsprocesserna till ett färdigt tryck.
I kursen ingår ett utdrag från kompendiet "DIGITAL BILDREDIGERING - Photoshop för konstgrafiker", svensk text, copyright Kenneth Pils) Undervisning bedrivs på svenska eller engelska.

Kursinnehåll

  • Hämta in och optimera: inskanning, upplösning, nivåer, kurvor, färgkorrigering, skärpa, retusch mm
  • Redigera: markeringar, lager, lagermask, blandningslägen, förenklingar, filter, skapa konturer, mönster
  • Rastrera: enfärgsorginal, raster och begränsningar, raster för olika trycktekniker, rastertyper, rasterstorlekar, rastrera i Photoshop, rastrera med skrivarens postscript, stokastiska raster
  • Färgseparera: färglägen, duplex, flerkanalsläge, fyrfärgsseparering, utskrift av stora original, svällning, tonseparering, tryck på tonad botten
  • Utskrift: laserskrivare, bläckstråleskrivare

CV
Kenneth Pils har bedrivit undervisning i ämnet original för konstgrafiker på följande platser:
2011-2014 Konstfack, avdelningen för textil och grafisk design
2002, 2005, 2012, 2013 Konsthögskolan i Stockholm, grafik avdelningen
2000-07 Grafikskolan i Stockholm
2003, 2004, 2005 Nordiska konstskolan
Har skrivit kompendiet "DIGITAL BILDREDIGERING - Photoshop för konstgrafiker"
Det finns att köpa här.

Utbildning:
1990-1995 Kungliga konsthögskolan i Stockholm, Fri konst
1986-1990 Konstfack, Avdelningen för måleri
1985-1986 Hovedskous Målarskola, Måleri - Göteborg
Andra studier
1998 Kungliga konsthögskolan Grafikavdelningen, Experimentell grafik - Stockholm, Sverige
1995 Academy of Fine Arts in Helsinki, Workshop Ars-95 - Helsinki, Finland More
1991 Konstfack, Kurs i filosofi - Stockholm, Sverige