Smålands konstarkiv - Kenneth Pils

© 2014 Kenneth Pils

Smålands konstarkiv - Kenneth Pils

Exhibition information
Separatutställningar
fre 17 november
1995
Smålands konstarkiv
Värnamo

Det är i stort sett samma innehåll som i utställningen på galleri mejan.

Några saker är nya:

  • De frygiska mössorna i gips på den bortre väggen och konstellationerna har nu vidareutvecklats till att ta plats på golvet. Dessa improviserats fram på plats.
  • Jag har med mig objekt och detaljer som av en och annan anledning varit intressanta, dessa läggs upp och bildar ett slags index, eller varför inte stilleben. De berättar om något som är tillfälligt och beror på stämningen i rummet och mig själv.