Dalarnas museum - Nya grafiker

© 2014 Kenneth Pils

Dalarnas museum - Nya grafiker

Exhibition information
Samlingsutställningar
lör 25 november
1995
Dalarnas museum
Falun

Falubiennalen 95
Grafik från Sveriges alla konsthögskolor, jurybedömd [Richard Sangwill, Anne Seppänen, Modhir Ahmed]