Atelje - Arcadia-trash

© 2014 Kenneth Pils

Atelje - Arcadia-trash

Exhibition information
Dokumentation
ons 18 december
Atelje

Om målningarna
------------------------------------------------------------------------
Det finns en tidsmässig faktor: bilderna föreställer ett landskap med tidlöst Arkaiska drag, medan de utskjutande materialens torftighet har en markant här och nu känsla.

• Det finns en intressant rörelse mellan bildens försjunkande och skulpturens fysiska egenskap. Gränserna mellan dem kan vara tydlig eller flytande. För att undersöka detta använder jag mindre format och material där jag kan arbeta lätt och fritt med form och bild tillsammans. Materialen T ex. Pvac, akryl och UV-färg på cellplastkartong, gips och fogskum är alla snabba och lättarbetade material. De låter sig förändras målas över skäras bort, läggas till.

• Arkadien är odödlighetens tid, den idealiserade barndomen. Hur blir det när sköra bilder av detta möter en verklighet i form av mycket konkret materia?

T. S. Eliot
"Where is the life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information?"

Om Arkadien
Ett närseende, att söka i det lilla obetydliga. Att vila i tillblivelsen, att vara ett centrum, en miniatyrvärld som blir världen. Allt finns där, inget fattas, det är som småbarns lekar. Ur deras horisont är världen centrum där de befinner sig.