Äldreboendet Trädgården - Dagen

© 2014 Kenneth Pils

Äldreboendet Trädgården - Dagen

Exhibition information
Works in public spaces
Sat 1 January
2000
Äldreboendet Trädgården
Äldreboende Trädgården i Huskvarna.
Huskvarna
Fyra måleriobjekt placerade i fyra allrum. Beställare Jönköpings landsting.
Works info: 

200 x 100 x 10 cm

Dröm, minne och verklighet

Även om bilderna har surrealistiska drag återfinns i bilderna arkitektur och topografi från Huskvarna som de flesta på äldreboendet kan känna igen. Entrén till folkparken, en 50-tals ingång till en restaurang, en del av den gamla Huskvarnafabriken.

Människorna i bilderna ger upphov till frågor, om deras roller i bilden, avsikter och karaktärer. Bildvärlden rör sig mellan det det fantasifulla, fantastiska och verkliga refrenser till Huskvarna. Själva måleriet pendlar mellan materiell påtaglighet, ytmässighet och det illusoriska.

Min avsikt är att bilden fungerar som ett bollplank. Verket är en språngbräda för betraktaren in i gränslandet mellan mellan minne och glömska men påminns samtidigt om verket som en fysisk upplevelse. Duken är uppspänd på en tjock spännram som förvandlar verket till ett tredimensionellt objekt som aktivt deltar i rummet.

Bilderna har en panoramakaraktär där blicken kan gå på upptäcksfärd. Bilderna ska vara lätta att komma in men samtidigt bära på olösliga gåtor. Verken är placerade i fyra "allrum" och ska efter en tid byta plats sinsemellan. På det sättet får man omväxling och möjlighet till jämförelser.