Studio 44 - Don't even go there

© 2014 Kenneth Pils

Studio 44 - Don't even go there

Exhibition information
Collection exhibitions
Thu 15 November - Sun 2 December
2007
Studio 44
Stockholm

Participating artists: Maria Boij,  Henrik Duncker, Michael Ellburg, Christer Engström, Cecilia Furberg, Po Hagström, Emma Hammarén, Ingela Hamrin, Janna Holmstedt, Andrea Hvistendahl / Naeem Mohaiemen, Karin Häll, Margareta Johansson, Kays Khalil, Margareta Klingberg, Johan Kärrman, Isabel Löfgren, Monika Masser, Lotte Nilsson Välimaa, Kenneth Pils, Anna Selander, Ulla West, Stefan Uhlinder

Works info: 

Photomontage, inkjet print on canvas, 70 x 120 x 5 cm.

"State of Mind - Keep the balance"

State of mind är ett lerhuvud ursprungligen modellerat 1994. Det har använts i måleri, skulptur, grafik och (som här i utställningen "Don't even go there") digitala bildmontage.

Huvudet blir i montagen en fiktiv person som skriver sin egen historia alltid densamme oavsett sammanhang. Det kan vara en vild strejk i Ryssland, en kärleksakt, en Beatrix Potter saga eller (som i "Don't even go there") en balansakt. I alla bilder återkommer State of mind med samma liknöjda uttryck.

Denne individ har inget kön, ingen ålder eller tillhörighet - en neutral betraktare inblandad i situationer men samtidigt utanför. Huvudet berättar mer om situationen än om sig själv. Drivkraften i arbetet med State of mind är att undersöka roller och identiteter som tilldelas av omgivningen och (vad som skulle kunna kallas) ett ursprungligt jag. En identitet skänker individen trygghet och gemenskap men har också ett pris. För att få vara med måste man ofta tillämpa självkontroll. Hur balanserar vi mellan jaguppfattning, identitet och roller? Vågar vi utmana de trygga bilder vi skapat av oss själva? Projekt State of mind är ett sätt att ge uttryck för individens ambivalenta position mellan yttre och inre krafter och (förhoppningsvis) stärka tilltron till var och ens individuella integritet.